18 FIBONACCI

fibonacci chart

 

Een van de meest gebruikte methodes bij technische analyse is Fibonacci. Deze technische indicator geeft veel Forex informatie, maar het is niet de makkelijkste manier van om met behulp van technische analyse tot een forex strategie te komen.

Dit is het laatste artikel in de 'Technical Indicator' reeks. Het is lang en zwaar (that's what she said) maar ook erg belangrijk. Fibonacci wordt door veel traders gebruikt en alleen daarom is het al essentieel dat je weet waar het over gaat; markten worden immers voortgedreven door mensen. Bovendien komen in dit artikel ook nog wat meer algemene tips naar voren die je kunnen helpen bij het succesvol handelen op de forex markt. Even doorbijten dus! :)


De Holy Grail Bestaat niet

De laatste van de technical indicators die we behandelen is ook de meest esotherische, in die zin dat de indicator in zichzelf helemaal niets met de markt te maken heeft en zijn voorspellende gaven ook op geen enkele rationele manier te verklaren zijn. De devote aanhangers van deze technische indicator -en dat zijn er vele- zullen dat overigens ten stelligste ontkennen en beargumenteren juist de ultieme rationaliteit ervan en gebruiken niets anders voor hun technische analyse.

Dat de Fibonacci sequentie vaak terug te zien is in prijsbewegingen staat buiten kijf. Belangrijke resistence en support punten van prijzen kunnen vaak bepaald worden met behulp van Fibonacci levels en blijken vaak stand te houden. De redenen hiervoor liggen ons inziens echter niet op het mystieke / onverklaarbaar magische vlak maar veel dichter bij huis.

Iedereen die zich met voorspellingen bezig houdt (en dat doen we als traders allemaal) loopt het risico zich te verliezen in allerlei holy grail verhalen over die ene, die ultieme indicator/truc/astrologische gebeurtenis die de wereld, de mensen en alles wat zij ondernemen zonder weerga kan verklaren. Misschien denk je dat we overdrijven, maar er zijn hele cohorten traders die het nog veel gekker maken dan het geilen op de fibonacci sequentie; ze kijken naar getijde bewegingen, zonne activiteit (sun spots), van invloed op magnetische straling op aarde, wat weer van invloed zou zijn op menselijke activiteit) en ga zo maar door. Veel mensen geloven nu eenmaal graag dat er een soort hogere orde ten grondslag ligt aan alles dat ons drijft.

 

zelf op de forex handelen

De reden voor deze lange inleiding op de Fibonacci sequentie -die weliswaar niet om mystieke maar om andere redenen toch belangrijk is voor forex trading- is omdat het ook de laatste indicator is die we behandelen. Een goed moment om nog eens te benadrukken niet te veel waarde te hechten aan technical indicators. In onze optiek worden markten voortgedreven door menselijke actie. Alles waardoor mensen zich laten beinvloeden is dus van waarde -ook technical indicators- maar er is geen enkele markt immuun voor substantiele veranderingen in de onderliggende waarden waaraan prijzen ten grondslag liggen. Als de Amerikaanse economie bijvoorbeeld substantieel slechter presteert dan die van de Eurozone dan zal de Euro in waarde stijgen ten opzichte van de Dollar. Er liggen immers economische waarden ten grondslag aan de verhoudingen tussen het  Euro/USD pair. Technical Indicators kunnen je helpen de kracht van een richting in te schatten, of het waarschijnlijke einde ervan, maar de richting zelf wordt bepaald door de onderliggende economische waarden.

Bovendien worden technical indicators en fundamentals door veel traders alleen gebruikt om goede entry points te bepalen, terwijl succesvol traden uiteindelijk voor maar 10% afhangt van het juiste instapmoment. Exit points, position sizing en expectancy zijn uiteindelijk veel belangijker als je winstgevend wil traden. Hier gaan we dan ook dieper op in bij de volgende forex strategie artikelen.

 

Wat is de Fibonacci sequentie


Leonardo van Pisa (1170 - 1250), beter bekend onder de naam Fibonacci, ontdekte dat een getallen reeks die geconstrueerd wordt met een bepaalde formule ( P(n) = P (n-1) + P(n-2) ) over interessante mathematische eigenschappen beschikt.

Het begin van de sequentie is als volgt: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597

De meest interessante eigenschap is dat de ratio van aaneensluitende getallen in de sequentie altijd 0,618 is. (dit geldt overigens niet voor de kleinere getallen). Deze ratio wordt wel 'phi' genoemd, en staat ook bekend onder de naam 'Gulden Snede'. Nog een interessant punt is dat de omgekeerde ratio van dezelfde aaneensluitende getallen 1,618 is; ofwel 1 + phi.


Voorbeeld:

144/233 = 0,618

233/144 = 1,618


fibonaccispiral'Aanhangers' van de fibonacci sequentie hebben de sequentie en de phi ratio overal in de natuur aangetroffen. Dit vergroot de waarde van de ratio in hun ogen tot mystieke, zelfs religieuze proporties (phi als God's eigen meetlat....). Veel traders geloven dat een ratio die zo'n belangrijke rol speelt in de natuurlijke verhoudingen ook bijzondere gaven heeft in de financiele markt, die immers wordt voortgestuwd door mensen -die op hun beurt deel zijn van de natuur.

In 2001 is er overigens een belangrijke publicatie verschenen die veel van de Fibonacci Ratio voorbeelden uit de natuur ontkracht. In Science Askew beschrijft Donald Simanek, professor in de natuurkunde aan de Universiteit van Pennsylvania, onder andere hoe hij vrouwelijke badmode modellen onderwerpt aan de 'phi' ratio tussen de hoogte van iemands navel tot de grond, ten opzichte van iemand's volledige lengte, een vaak aangehaalde relatie. Professor Simanek bewees hiermee twee dingen:

1) De modellen voldeden niet aan de phi ratio van 0,62

2) Ook professors in de natuurkunde kunnen badmode modellen ontmoeten; het komt alleen aan op het vinden van een goed excuus.

Dat betekent overigens niet dat de Fibonacci sequentie waardeloos is voor traders, in tegendeel.


Hoe werkt de Fibonacci sequentie in Trading?

 

In de FX markt richten traders zich op de volgende Fibonacci levels:

1) 0,382 (1 - phi ratio 0,618)

2) 0,5 (dit is overigens geen Fibonacci ratio!)

3) 0,618 (phi)

4) 1,382 (Fibonacci extension ratio)

5) 1,618 (Fibonaci extension ratio)fibonacciexampleHet vinden van support levels in een uptrend (retracement)

De klassieke manier om Fibonacci (Fib) ratio's toe te passen in technical analysis is door het trekken van een trendlijn van het laagste punt tot het hoogste punt in een uptrend (omgekeerd bij een downtrend) en vervolgens Fib Lines te plaatsen op 38,2% , 50% en 61,8% van de totale beweging.

Deze Fib Lines laten vervolgens sterke support levels zien wanneer retracement plaats vindt vanaf het hoogste punt naar beneden.


Het vinden van resistance levels in een uptrend

Om de resistence levels (exit points)  in de uptrend te achterhalen worden de Fibonacci extension ratios gebruikt.

Als de EUR/USD bijvoorbeeld een uptrend maakt van 1,5000 naar 1,5100 (100 pips) dan vermenigvuldig je de totale lengte van de uptrend (100) met 1,382 en 1,618. De uitkomsten markeren het eerste en tweede exitpunt voor je positie. Heb je dus twee long positions in deze situatie, dan sluit je de eerste af op 1,5138 (Fib extensie1,382)  en de tweede op 1,5162 (Fib extensie 1,618)Slim gebruik maken van Fibonacci Extension Ratios

zelf op de forex handelen

Los van Fibonacci is het altijd slim om je totale positie op te splitsen in twee of drie delen (mits je bankroll het toelaat). Je hoeft de posities niet alledrie tegelijk in te nemen maar kunt er ook in 'groeien'. Oftewel, naarmate de koers zich in de voor jou gunstige richting beweegt open je een tweede en wellicht een derde positie. Je voorkomt hiermee dat je teveel riskeert voordat de trend zich goed en wel bewezen heeft.

Voordeel van deze meervoud aan posities is dat je dus verschillende exit points kunt instellen (in het artikel exit strategy gaan we hier dieper op in) met meer en minder ambitieuze doelen. Adviezen van professionele traders geven ook vaak meerdere exit points aan, en die zijn meestal gebaseerd op Fibonacci Extension Ratios.

Er is dus geen wetenschappelijke verklaring voor de werking van de Fibonacci Sequentie in FX trading, en de aanwezigheid van de beroemde 'phi' ratio in de natuur blijkt schromelijk overdreven.


 

Toch is de Fibonacci van (groot) belang in FX trading. Waarom?Traders

Het antwoord ligt deels voor de hand. Zoals iedere markt wordt de Forex markt gedreven door menselijk handelen. Ook de soms prachtige modellen die je kunt bouwen of kopen en die voor jou handelen zijn gebaseerd op menselijke aannames. De Human Factor is overal.

Heel veel traders zijn zich bewust van de Fibonacci Levels. En of ze er nu zelf in geloven of niet, ze weten dat andere traders ook naar de Fibs kijken. Dat in zichzelf verleent al veel gewicht aan de Fibonacci levels.


Dealers

De Fib ratios liggen op ongeveer 1/3 (0,382)en 2/3 (0,618) van de totale prijsbeweging. Dit zijn niveaus die van nature van belang zijn in financiele markten. Reden hiervoor zijn de Dealers. Dealers bevinden zich van nature aan de tegenovergestelde kant van een prijsbeweging, want als hun klanten willen kopen moeten zijn bereid zijn te verkopen, en andersom


De Dealers nemen vrijwel nooit hun hele positie ineens in. In plaats daarvan groeien ze continu in en uit gedeeltelijke posities. Wanneer prijzen zich blijven bewegen in een richting beginnen ze met het innemen van steeds grotere posities bij iedere nieuwe high (in geval van uptrend) of nieuwe low (in geval van downtrend). Voor traders is deze tactiek levensgevaarlijk, maar Dealers beschikken over enorme reserves en krediet en daarom is dit voor hen een efficiente strategie. 


Voorbeeld:

EUR/USD, koers 1,5000. Uptrend. Dealer X verkoopt 100 miljoen euro's

EUR/USD, koers 1,5100. Uptrend. Dealer X verkoopt nog eens 200 miljoen euro's

EUR/USD, koers 1,5200. Uptrend. Dealer  X verkoopt nog eens 400 miljoen euro's.


Break Even punt voor Dealer X: 1,5142.


Het interessante is dat voor Dealer X de prijzen nu slechts met ongeveer 1/3 hoeven te retracen om Break Even te kunnen spelen. Dit is natuurlijk een versimpeld voorbeeld, het is niet zo dat iedere Dealer continue zijn posities verdubbeld bij iedere nieuwe high (of low in downtrend), maar de kern ervan klopt wel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Fib ratio van 0,382 (1/3 van totale beweging) zo vaak een sterk support niveau is bij een uptrend en een sterke resistence bij een downtrend.


Interessante tip die je hier overigens wel uit kunt destilleren -buiten het gebruik van Fib ratios- is dat professionals vrijwel nooit hun gehele positie in 1 keer innemen. In plaats daarvan wachten ze tot de move begonnen is, nemen dan een gedeelte (helft of 1/3) van hun positie in, en groeien vervolgens in de volledige positie naarmate de move zich doorzet. Dit combineren ze vervolgens met gefaseerde winstnemingen en stop/losses. Hierdoor loop je veel minder risico en maximaliseer je de kans op een fatsoenlijke winst. 

 

bronzestar

FOREX BRONS ARTIKELEN 

In deze forex artikelen besteden we aandacht aan fundamentele analyse en technische analyse en behandelen we de meest gebruikte technische indicators, zoals Moving Averages, Bollinger Bands, Fibonacci, en anderen. 

Fundamentele Analyse I

Fundamentele Analyse II

Technische Analyse I

Technische Analyse II

Technische Analyse III

Moving Averages

Bollinger Bands

Stochastics

Relative Strength Index

Commodity Channel Index

Fibonacci

 

Meer Forexinfo artikelen vind je hier ------> FOREX ARTIKELEN

{jcomments off}

HOE KUN JE RESISTANCE EN SUPPORT GEBRUIKEN ALS FOREX TRADER

support en resistance bij forex

Er zijn verschillende technische Forex traders die bij hun technische analyse verschillende technische indicators gebruiken, in combinatie met forex grafieken met verschillende periodes, bijvoorbeeld 5, 15, 30 minuten, plus 1 uur en 1 dag. 

Naar ons idee maken veel forex traders het zichzelf echter nodeloos moeilijk. Hoewel goed gebruik van verschillende technische indicatoren en verschillende periodes van forex grafieken een al aanwezig beeld kunnen versterken, kunnen ze (en doen dat ook vaak) ook instrumenten zijn die de situatie voor de trader vertroebelen.

zelf op de forex handelen

Het is als met het spotten van een trend lijn. Als je de trend lijn alleen kunt spotten met een candlestick chart waarop drie verschillende technische indicatoren hun werk moeten doen, dan is het waarschijnlijk geen sterke trend. Een goede trend kun je immers ook eenvoudig zien op een simpele lijn grafiek.

Support en resistance niveaus zijn te vinden binnen alle tijdsperiodes, maar zoals besproken in 'support en resistance bij forex trading'  wordt een specifieke support / resistance belangrijker naarmate de tijdperiode groter is.

Binnen een trading sessie zijn dus ook vaak intra day support / resistance niveaus te spotten. Dit zijn bijvoorbeeld de prijs niveaus die voor die voor de dag de range bepalen, omdat intra day traders voorbij dat niveau besluiten te verkopen of kopen. Support en resistance binnen trading sessie kunnen tientallen of zelfs meer dan 100 pips uit elkaar liggen, of -zoals vaak bij de Aziatische trading sessie van de euro pond- slechts een paar pips.

Je kunt als Forex trader profiteren van resistance en support niveaus door ze te zien als hints over het verloop van de koers. Een goed moment om een positie te openen is bijvoorbeeld wanneer de koers terug kaatst van een resistance / support niveau. De kans is immers groot dat de koers daar voorlopig niet doorheen breekt.  Zet je stop iets boven / onder het punt tot waar de prijs gekomen was en je profit target iets voor de support  / resistance aan de andere kant. Zie onderstaand voorbeeld ter verduidelijking.

 


voorbeeld van support en resistance


 

 

 

5 PRAKTISCHE FOREX TRADING TIPS OVER SUPPORT EN RESISTANCE

support en resistance bij forex

Hier volgen een paar handige trading trips over het gebruik van support en resistance bij Forex. Technische analyse hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, soms is een forex grafiek en een scherpe blik genoeg om de koers van een valuta paar goed in te schatten. 

Support en resistance trading tip 1

Hoe groter de snelheid van de koers was voordat de support / resistance bereikt werd, des te significanter is dat support / resistance niveau. Dit ligt voor de hand. Als de koers in rap tempo naar beneden duikelt en dan tot staan wordt gebracht, zegt dat meer dan wanneer hij langzaam naar beneden sukkelt, langzaam …langzaam…. nog langzamer… stop.

Support en resistance trading tip 2

zelf op de forex handelen

 

Hoe vaker een support / resistance een aanval heeft weerstaan, hoe sterker hij wordt. Dit is ook meteen de belangrijkste hint die je als valuta trader krijgt over het belang van een specifieke resistance / support. Wanneer een support al 3 keer gehouden heeft, weten jij en een paar miljoen andere Forex traders dat de kans groot is dat dat opnieuw gebeurt. Dit genereert vaak uitgelezen trading kansen.

Support en resistance trading tip 3

Hoe groter de tijdsperiode van de forex grafiek waarop de resistance / support te zien is, des te belangrijker is deze waarschijnlijk. Zoals gezegd zijn er ook support en resistance niveaus op een 5 min forex grafiek, alleen zijn deze minder significant (tenzij ze samenlopen met niveaus op forex grafieken van grotere tijdsperiodes). Dat betekent overigens niet dat ze niet heel nuttig (en winstgevend) kunnen zijn. Als je een positie open wilt houden voor max 2 uur en een profit target hebt van 30 pips, dan kunnen support en resistance niveaus op een 5 min forex grafiek precies vertellen wat je moet weten.

Support en resistance trading tip 4

Hoe meer tijd er is verstreken tussen de laatste keer dat een support / resistance niveau is aangevallen, des te minder significant dat support / resistance niveau wordt. Tijd is hier wel enigszins relatief, omdat de significantie veel sneller afneemt op een 5 min forex grafiek dan op een 1 week forex grafiek. De gedachte is hier dat een support / resistance niveau minder belangrijk wordt naarmate het langer geleden is dat de traders die traden op de grafiek waar het support / resistance niveau bestaat, met dat niveau in aanraking zijn gekomen.  

Support en resistance trading tip 5

Maak het zoeken naar support en resistance niveau niet te ingewikkeld. Als je ze niet zonder hulpmiddelen kunt spotten op de forex grafiek die centraal staat bij de set-up die je gebruikt, is het waarschijnlijk een support / resistance die weinig impact heeft.SUPPORT EN RESISTANCE BIJ FOREX TRADING

support en resistance bij forex

Een belangrijk onderdeel van technische analyse van de forex markt (valuta markt) en andere financiele markten, is het concept van support en resistance. Vrijwel iedere Forex trader maakt in een of andere vorm gebruik van dit concept en de beginnende traders die dit niet doen raken hun forex trading kapitaal vroeger of later vaak kwijt. (meestal vroeger).  

Support en resistance bij handelen op de financiele markten -zoals Forex -  staat voor prijs niveaus waar vraag danwel aanbod zich concentreren, in tegengestelde richting aan de de op dat moment bestaande trend. Er is bijvoorbeeld een neerwaartse trend gaande - waarbij er dus meer verkopersvolume is dan kopersvolume - tot de prijs een punt bereikt waarop veel kopersvolume is geconcentreerd. Op dit punt is het kopersvolume ineens in de meerderheid, en de neergaande trend wordt gestopt. Zie onderstaande grafiek als voorbeeld.

forex grafiek resistance support

Er zijn support en resistance niveaus te vinden voor alle tijdsperiodes op een forex grafiek - 5 minuten, 15 min, 30 min, 1 uur, 1 dag etc- maar hoe groter de tijdsperiode, des te belangrijker is het support of resistance niveau. Zie bijvoorbeeld de forex grafieken hieronder. Links is de 1 week candlestick chart van de eur gbp (euro pond) en rechts de 10 min candlestick chart van de eur gbp. Het moge duidelijk zijn dat het resistance punt op de 1 week chart - rond 0,9420 - significanter is dan het resistance punt op 0,8645 op de 10 min chart.

euro pond 1 week forex grafiekeuro pond 10 min forex grafiek 

Er is een goede kans dat een support / resistance niveau een nieuwe aanval weerstaat. Bovendien wordt een support / resistance belangrijker naarmate het vaker een aanval heeft afgeslagen. Het kennen van support / resistance niveaus kan je dus een strategisch voordeel bieden als trader.

Oorzaken van support en resistance niveaus

zelf op de forex handelen

Er kunnen verschillende redenen zijn voor dit soort concentraties. Vaak gaat het om een psychologisch belangrijke grens. Een beroemd voorbeeld van de aandelen markt is de 1000 punten grens van de Dow Jones. Tussen 1966 en 1982 was dit de resistance die beleggers niet konden breken. Een paar keer werd de grens wel geraakt, maar nooit echt gebroken. Nadat dit in 1982 wel gebeurde, volgden de 2,3,4 en 5000 punten grens vrij makkelijk. Een ander voorbeeld is de goudprijs, die vanaf midden jaren 80 tot in de jaren 90 niet voorbij de $400 kon komen.

Veel beginnende en recreatieve forex traders zetten hun stops en profit targets rondom psychologisch voor de hand liggende targets. Bij valuta paren als de euro dollar en de pond dollar zijn bijvoorbeeld vaak veel exits en entries geconcentreerd rond de 100, 80, 50 en 20 grens. Stop hunting (het proberen uit te stoppen van positie clusters, door dealing rooms van grote banken) vindt dan ook vaak plaats rond dit soort koersen.

 

 

 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl