Bitcoin vs Ethereum - wat is de beste crypto belegging?

Is bitcoin nog altijd de beste crypto belegging, of is het tijd om over te stappen op ethereum, de backbone van het cryptoversum?

bitcoinvsether

Wat is de beste crypto belegging voor de lange termijn? Is het nog altijd bitcoin, dat door crypto analisten steeds vaker wordt vergeleken met goud? Of is het ether, de native currency van het Ethereum netwerk, waar het overgrote merendeel van de cryptocurrencies op draait en dat de backbone is van de NFT en DeFi revolutie?

Sinds de lancering in 2009 is de dominante positie van de bitcoin nooit in gevaar geweest. Het is en blijft de belangrijkste cryptocurrency, met nog altijd een markt dominantie van bijna 50%; met andere woorden, bijna de helft van de totale waarde van de crypto markt komt van de bitcoin.

Maar ethereum is de afgelopen maanden hard op komen zetten. En terwijl bitcoin lijkt te stagneren bereikt de ethereum koers record op record. Steeds meer crypto traders komen dan ook in de verleiding om (een deel van) hun bitcoin tegoeden om te wisselen in ether, waardoor het momentum van ether ten opzichte van bitcoin de aankomende tijd nog verder zou kunnen stijgen.

Het lijkt daarom een goed moment om de twee belangrijkste cryptocurrencies eens nader te vergelijken en de vraag te beantwoorden welke van de twee de beste belegging voor de lange termijn is: Bitcoin, het digitale goud, of toch ethereum, de backbone van de crypto markt?

Bitcoin - het Digitale Goud

Bitcoin is en blijft de eerste decentrale cryptocurrency. Begin 2009 gelanceerd door de nog altijd mysterieuze Satoshi Nakamoto, was het de eerste cryptomunt die gebaseerd is op een trustless, decentraal validatie protocol waarbij de transacties worden vastgelegd op een openbare, cryptografisch beveiligde ledger, de blockchain. De blockchain revolutie zal dan ook voor altijd verbonden blijven met de bitcoin.

Het decentrale karakter van de bitcoin betekent dat er geen enkele centrale partij — geen bank, geen overheid, geen onafhankelijke instantie — er de macht over heeft. Het betekent ook dat niemand er verantwoordelijk voor is.

De kracht van bitcoin

Een veel gehoorde kritiek is dat de bitcoin op niets gebaseerd is. Bitcoin adepten brengen daar tegenin dat fiat currencies ook op niets gebaseerd zijn — de Gouden Standaard is inmiddels al lang geleden afgeschaft —maar dat is niet helemaal waar.

De dollar, de euro, yen en pond en al die andere traditionele fiat currencies zijn namelijk gebaseerd op het vertrouwen dat het publiek heeft in het land dat de valuta uitgeeft. Zolang het publiek ervan overtuigd is dat de waarde, koopkracht van de dollar beschermd wordt (en kan worden) door de Amerikaanse overheid, zal het vertrouwen in de dollar blijven bestaan.

De kritiek dat de bitcoin op niets is gebaseerd is echter ook niet helemaal waar. De bitcoin, en alle andere cryptocurrencies, zijn namelijk ook gebaseerd op vertrouwen — het vertrouwen van het publiek dat de bitcoin waardevol blijft. De onderliggende waarde is dus hetzelfde: vertrouwen. Het verschil is dat bij de dollar het vertrouwen van het publiek gericht is op de overheid, terwijl bij de bitcoin het vertrouwen van het publiek is gericht op...het publiek, eigenlijk dus op het vertrouwen dat het publiek vertrouwen blijft houden in de bitcoin.

In geen enkele cryptocurrency is dat publieke vertrouwen zo groot als in de bitcoin. Crypto handelaren hebben vaak posities in tientallen verschillende cryptocurrencies — Cardano, Polkadot, BakeryToken, Fun, Tron, Chiliz en ga zo maar door — maar vraag ze 1 cryptocurrency te noemen die er over tien jaar zeker nog is en ze noemen allemaal de bitcoin. Bitcoin is crypto.

De grote kracht van de bitcoin is dan ook dat het vertrouwen erin door de jaren heen enorm gegroeid is.

Is bitcoin vergelijkbaar met goud?

Dat vertrouwen maakt ook dat steeds meer financieel analisten, van JPMorgan tot Deutsche Bank, bitcoin een 'store of value' noemen die vergelijkbaar is met goud. Critici zeggen dat een fundamenteel verschil tussen goud en bitcoin is dat de vraag naar goud in ieder geval deels gebaseerd is op gebruik, met andere woorden nut. Bitcoin daarentegen, zo betogen deze critici, heeft geen enkel nut.

Hier zit een kern van waarheid in. Goud heeft inderdaad praktische waarde als materiaal voor juwelen en allerlei andere ornamenten. Maar die praktische waarde staat in geen verhouding tot de werkelijke waarde. De werkelijke waarde wordt voor een groot deel bepaald door schaarste en de eeuwenlange —millennialange — traditie van goud als begeerde store of value.Dat is waar goud zijn huidige status aan te danken heeft.

In de nog jonge geschiedenis van cryptocurrencies heeft bitcoin steeds meer de status van digitaal goud. Die status is uiteraard nog niet zo solide als goud zelf, al is het maar omdat de laatste een voorsprong heeft van zo'n 5.000 jaar op de bitcoin. Maar de waarde van de bitcoin wordt wel in toenemende mate bepaald door zijn status en minder door het daadwerkelijke gebruik van bitcoin als betaalsysteem.

Dat is dan ook meteen de grote zwakte van bitcoin: het nut. Heeft bitcoin vandaag de dag nog echt nut (als het al ooit nut heeft gehad)? Er zijn inmiddels immers veel efficientere, goedkopere, snellere, anoniemere cryptocurrencies om mee te betalen, om niet te spreken van blockchain code die zich beter leent voor allerlei andere toepassingen, zoals smart contracts — en daarmee decentralized finance protocollen zoals decentrale exchanges, decentrale peer-to-peer leen platforms, etc.

De grote vraag wat betreft de bitcoin is dan ook: Kan bitcoin op termijn blijven overleven als het geen echt nut heeft?

Ethereum - de backbone van de crypto wereld

Ethereum is in 2013 bedacht door developer Vitalik Buterin. De vernieuwende gedachte van Buterin was dat blockchain technologie gebruikt kon worden voor veel meer dan betalingen alleen en dat er een scripting language ontwikkeld zou moeten worden om allerlei andere applicaties op een blockchain te kunnen laten draaien. Na meer dan een jaar van ontwikkelen werd het open source Ethereum Netwerk in 2015 gelanceerd.

Het Ethereum netwerk bleek een enorm succes. Niet alleen draait tegenwoordig de overgrote meerderheid van de cryptocurrencies op het Ethereum netwerk, ook de DeFi (decentralized finance) revolutie —die de potentie heeft om het wereldwijde financiële systeem te fundamenteel te veranderen door allerlei financiële diensten decentraal aan te bieden en aan te sturen —de NFT revolutie, en de toepassing van blockchain technologie in tal van andere industrieën wordt voor het overgrote deel aangedreven door het Ethereum netwerk.

Er is met andere woorden een zeer sterke use case voor ether, de native currency van het Ethereum Netwerk. Er is daadwerkelijke vraag naar ether, namelijk om te betalen voor acties op het Ethereum Netwerk. Die use case is er voor bitcoin niet.

Ethereum killers

Er zijn ook bedreigingen voor ethereum. De architectuur van het huidige Ethereum Netwerk is niet voldoende ingesteld op het exploderende gebruik ervan. Dat leidt o.a. tot hoge transactiekosten,gas pricesgenoemd. Nieuwere blockchain netwerken zoals Cardano en Polkadot proberen hiervan te profiteren door snellere, goedkopere transacties aan te bieden.

Maar de ontwikkelaars bij Ethereum zitten ook niet stil en zijn begonnen met het uitrollen van een serie van upgrades die de transactie kosten naar beneden moeten brengen en het aantal transacties vergroot van 15 per seconde naar tienduizenden transacties per seconde.

Of de zgn. Ethereum 2.0 upgrade succesvol zal zijn moet nog blijken, maar zo ja dan zal het de positie van Ethereum als de backbone van het cryptoversum alleen maar verder versterken.

Bitcoin of Ethereum?

Bitcoin wordt door veel crypto traders gezien en behandeld als digitaal goud, onafhankelijk van het daadwerkelijke nut dat de oudste cryptocurrency (nog) heeft. Ether is in toenemende mate het kloppende hart van de crypto wereld. Wat is de beste lange-termijn investering?

Vooropgesteld dat de meeste crypto analisten sterk opwaarts potentieel zien voor beide cryptocurrencies, zien we zelf op de langere termijn toch meer potentie voor Ethereum, omdat er een duidelijke en grote use case voor is.

De bitcoin moet het zoals gezegd vooral hebben van status en veel minder van daadwerkelijk gebruik. Status is waardevol maar tegelijkertijd fragiel, zeker als het op niets anders gebaseerd is dan anciënniteit.

Zelf eenvoudig ethereum en bitcoin kopen kan o.a. op Binance.

Disclaimer: dit is geen financieel advies maar de mening van de schrijver van het artikel. Forexinfo noch de schrijver zijn op enigerlei wijze verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor acties die investeerders wensen te nemen op basis van dit artikel.

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl