vr11sep2015

Economen sterk verdeeld over rentebesluit - impact op forex ws hoog

Economen sterk verdeeld over rentebesluit - impact op forex ws hoog

Economen, forex handelaren en investeerders zijn een week voor het langverwachte september rentebesluit van de Federal Reserve hopeloos verdeeld over de vraag of de Fed 17 september al dan niet voor het eerst sinds 2006 de rente zal verhogen.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien van futiel belang of de rente nu wel of niet met 0,25 procent verhoogd zal worden, maar de gevolgen kunnen groot zijn, niet alleen voor de financiele markten maar ook voor de reeele economie.

zelf op de forex handelen

Als de Fed bijvoorbeeld zou besluiten om in september vooralsnog van een renteverhoging af te zien, zou daarmee het signaal worden afgegeven dat geld voorlopig goedkoop blijft; dat kan o.a. impact hebben op de loonontwikkeling en het aantal commerciele leningen in de VS, alsmede op de investeringsbereidheid in opkomende landen.

Verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente wel, dan zou de toch al lage inflatie-ontwikkeling mogelijk verder onder druk komen, wat doorgaans geen goed nieuws is voor binnenlandse bestedingen en investeringen. De dollar zou bovendien waarschijnlijk stijgen ten opzichte van andere valuta, waardoor de Amerikaanse export (verder) onder druk zou komen. 

De meeste economen zijn het erover eens dat de Amerikaanse economie de afgelopen maanden voldoende hersteld is om een renteverhoging te rechtvaardigen; de werkeloosheid is gedaald tot 5,1 procent - wat naar Fed maatstaven neerkomt op volledige werkgelegenheid- en de economische groei trekt aan; alleen de inflatie-ontwikkeling blijft achter bij de doelstelling van de Fed.

De enige echt grote verandering de afgelopen paar weken is de situatie in China, waar gerommel rond de door de Chinese centrale bank geregiseerde yuan devaluatie en paniek op de aandelenbeurzen bijdraagt aan het vermoeden onder investeerders dat de Chinese economie op weg is naar een harde landing. De afnemende economische groei van de op een na grootste economie ter wereld heeft bovendien ook grote gevolgen voor andere landen in de regio, die vaak voor een groot deel afhankelijk zijn van de handel met China.  

Wachten of niet wachten, dat is de vraag

Is de schijnbaar fragiele situatie in China voldoende reden voor de Fed om te wachten met een renteverhoging? Ray Dalio, oprichter van Bridgewater Associates, het grootste hedgefund ter wereld, denkt van wel. Dalio stelt dat het verhogen van de rente op dit moment een blunder van episch formaat zal blijken, gegeven de kwetsbaarheid van de mondiale economie.

Anderen, zoals o.a. William Lee, econoom bij Citigroup, stellen dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om een hogere rente te dragen en dat het na negen jaar tijd wordt voor normalisering van het monetaire beleid.

De hoofdeconoom voor de V.S. bij Deutsche Bank denkt dat de Fed de renteverhoging zal uitstellen tot oktober, verschillende andere economen denken aan december, of zelfs volgend jaar. 

Uit een survey van Bloomberg kwam naar voren dat 38 van de 78 economen verwachten dat de Fed de rente op 17 september zal verhogen. Onder futures traders is het percentage overigens aanmerkelijk lager.

Er is kortom veel onzekerheid en verwarring. Die onzekerheid zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de impact van de uiteindelijke beslissing op de forex groot is, ongeacht de keuze van de Fed.

Besluit de Fed om de rente verhogen, dan is de kans groot dat de dollar - in ieder geval in eerste instantie - zal stijgen tegenover andere belangrijke valuta op de forex, zoals de euro en de yen. Als de Fed de rente onveranderd laat zal waarschijnlijk het omgekeerde gebeuren. 

Vaak is de bijbehorende Fed verklaring en/of persconferentie van Fed Voorzitter Janet Yellen belangrijker dan het eigenlijke rentebesluit, maar deze keer is er zoveel onzekerheid dat het rentebesluit zelf zal waarschijnlijk ook een grote impact zal hebben.

Vandaag en begin volgende week zal de volatiliteit op de valutamarkt mogelijk afnemen, omdat valuta handelaren hun posities afwikkelen in aanloop naar het rentebesluit, maar donderdag gaat naar alle waarschijnlijkheid de beuk erin.

Zelf in Valuta Handelen?
Handel Binnen 5 minuten Zelf Online
Serieuze Broker vr Serieuze Traders
Gratis 10.000 euro oefen account

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl