Blik op de Forex wordt iedere Dinsdag- en Vrijdagochtend gepubliceerd.

Crypto Trade van de Week wordt iedere Woensdag gepubliceerd.

vr07aug2015

Waarom is het rentebesluit van de Fed zo belangrijk?

Waarom is het rentebesluit van de Fed zo belangrijk?

De vraag wanneer de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente voor het eerst in jaren weer zal verhogen beheerst al maanden de markt.

Ieder woord van leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) - het beleidsorgaan van de Fed dat gaat over het monetaire beleid - wordt op een gouden schaaltje gelegd en ontleed op mogelijke aanwijzingen ten aanzien van de timing. Ieder cijfer van de Amerikaanse economie wordt direct geanalyseerd in het licht van vergroting danwel verkleining van de kans op een eerste renteverhoging in de laatste maanden van 2015. Inflatie, loonontwikkeling, werkgelegenheid, productie, export, ze worden allemaal tegen het licht van de Fed afweging gehouden.

Maar waarom eigenlijk? 

Wat is de ‘Fed rente’?

zelf op de forex handelen

Als er wordt gesproken over ‘de’ Fed rente gaat het vrijwel altijd over de zgn. Federal funds rate. Dit is de rente die banken aan elkaar berekenen voor korte termijn leningen vanuit de fondsen die ze bij de Federal Reserve aanhouden, de zgn. Federal funds

Amerikaanse banken zijn bij wet verplicht om zo’n 10 procent van hun tegoeden in reserve aan te houden, in hun eigen kluizen danwel bij de Federal Reserve. Aangezien de banken niets kunnen doen met deze ‘federal funds’ proberen ze zo dicht mogelijk bij de minimaal verplichte hoeveelheid te blijven. Om korte-termijn dips op te vangen lenen ze van andere banken wiens balans bij de federal reserve op dat moment juist net iets meer dan nodig is.

Banken kunnen ook direct bij de Federal Reserve lenen. De rente die de Fed daarvoor berekent is de zgn. discount rate. Deze rente wordt nog wel eens verward met de Federal funds rate, wat dus de rente is die banken elkaar berekenen. De discount rate is doorgaans iets hoger dan de Federal funds rate, waardoor de laatste uiteraard populairder is bij de banken, en dus belangrijker.

De Federal Reserve kan de rente die banken elkaar onderling berekenen niet direct bepalen, dat doen de banken zelf. Het gemiddelde van al die leningen wordt de Federal funds effective rate genoemd, oftewel de effectieve rente die banken elkaar gemiddeld berekenen. ‘Het’ rentebesluit van de Federal Reserve waar iedereen zo reikhalzend naar uitkijkt gaat over de Federal funds target rate, oftewel de Federal funds rente die de Amerikaanse centrale bank graag zou willen zien.

De Fed heeft echter wel een machtig wapen om zijn zin te krijgen en de effective rate in de richting van de target rate te laten bewegen, namelijk het kopen danwel verkopen van staatsobligaties op de open markt (ook wel Open Market Operations genoemd).

Kort gezegd gaat dat als volgt: wanneer de Federal Reserve de rente wil verhogen, verkoopt het Amerikaanse staatsobligaties op de open markt. Kopers betalen daarvoor met liquide middelen, waardoor de geldhoeveelheid dus afneemt. Als er minder geld in omloop is gaan de kosten van het verkrijgen van geld - oftewel de rente - omhoog. Wil de Fed de rente verlagen dan koopt het juist staatsobligaties, om op die manier de in omloop zijnde geldhoeveelheid te vergroten.

Wat gebeurt er als de Fed de rente verhoogt/verlaagt?

Simpel gezegd: als de Federal Reserve de rente verhoogt wordt geld duurder, als het de rente verlaagt wordt geld goedkoper.

Bij een stijgende rente wordt geld schaarser en investeren duurder, wat een drukkend effect kan hebben op de aandelenmarkten. De dollar zal bij een renteverhoging normaal gesproken stijgen ten opzichte van andere valuta, al hangt een en ander wel af van hoeveel van die stijging van te voren al is ingeprijsd door de markt. Een duurdere dollar heeft een drukkend effect op de Amerikaanse export en een stimulerend effect op de Amerikaanse import, buitenlandse produkten worden immers goedkoper in dollars, terwijl Amerikaanse produkten juist duurder worden voor het buitenland.

Waar kijkt de Fed naar bij het nemen van zijn besluit

Het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank is gericht op het bereiken van volledige werkgelegenheid en bewaken van de prijsstabiliteit. Wat betreft dat laatste hanteert de Fed een inflatiedoel van 2 procent.

De afgelopen tijd heeft de Fed in zijn periodieke beleidsverklaringen steeds opgemerkt dat er meer verbetering nodig was op de arbeidsmarkt, maar in de juli verklaring liet het FOMC doorschemeren dat er nog maar “enige” verbetering nodig was voor de rente verhoogd kon worden. Dat maakt de zgn. non-farm payrolls - de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers - dus extra belangrijk.

Daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken naar macro-economische cijfers zoals de groei van de industrie, consumentenbestedingen en de huizenmarkt, allemaal cijfers die informatie geven over de slagkracht van de Amerikaanse economie.

Impact op de forex

In beginsel zal verhoging van de rente een positief effect hebben op de dollar. De laatste keer dat de Fed de rente verhoogde was in 2006, dus wanneer de Federal Reserve besluit om de Federal funds target rate daadwerkelijk te verhogen zal dat hoogstwaarschijnlijk een forse impact hebben. Op de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt maar ook in de weken erna zal het momentum waarschijnlijk bij de dollar bulls (de valuta handelaren die inzetten op dollar stijging) blijven.

Dat gezegd hebbende is een deel van de verhoging natuurlijk al wel ingeprijsd in de koers van de dollar, investeerders en forex handelaren houden er immers al langere tijd rekening mee dat de verhoging eraan zit te komen en anticiperen daarop in de posities die ze innemen op de forex.

Maar wanneer de Fed de rente inderdaad in september - of een paar maanden later - verhoogt, zal het daarmee de eerste van de grote centrale banken zijn die een stap zet richting normalisatie van het monetaire beleid, na jaren van lage rentes. Dat feit alleen al zal de dollar waarschijnlijk een stevige lift geven op de forex, ondanks alle inprijzing en voorbereiding.

Zelf in Valuta Handelen?
Handel Binnen 5 minuten Zelf Online
Serieuze Broker vr Serieuze Traders
Gratis 10.000 euro oefen account

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl