wo07juli2010

ECONOMIE VS KOELT VERDER AF - NOBEL LAUREAAT VOORZIET "LANGE BELEGERING" VAN ECONOMIE

belegering economie

De groei van de Amerikaanse service sector is in Juni verder afgenomen, net als de produktie sector. Ook het aantal banen nam in Juni af. Paul Krugman, econoom en nobelprijs winnaar, waarschuwt in een interview met Bloomberg TV voor een "lange belegering" van de economie.

zelf op de forex handelen

Het Institute vor Supply Management (ISM) maakte bekend dat de service sector index afnam van 55.4 naar 53.8, in plaats van de verwachte 55.1. Hoewel er dus nog wel groei is (een index meting boven de 50 duidt op expansie) neemt deze wel af. De groei was het zwakst sinds Februari dit jaar. De ISM werkgelegenheidsindex nam bovendien af van 50.4 naar 49.7, wat duidt op krimp.

De econoom Paul Krugman zegt dat het tijd is voor de regering om over te gaan op een "kitchen-sink strategy", oftewel een beleid waarbij alle fiscale en monetaire middelen worden ingezet om de economie weer aan de gang te krijgen. Krugman: "We are looking at what could be a very long siege here." (...) "We really are at a stage where we should have a kitchen-sink strategy. We should be throwing everything we can get at this."

Krugman waarschuwt in zijn column in The New York Times al langer voor het te vroeg intrekken van de stimuleringsmaatregelen, wat volgens hem kan leiden tot een double dip recessie. Hij staat hierin niet alleen, ook de econoom Roubini -die de financiele crisis voorspelde- en investeerders als Warren Buffet en George Soros, waarschuwen voor een double dip recessie.

De opmerkingen van Krugman komen na een maand waarin verschillende grote Europese regeringen historisch hoge bezuinigingen hebben aangekondigd. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italie, Griekenland, Portugal, allemaal kondigden ze stevige bezuinigingspakketten aan. Ook Frankrijk neemt zich voor te bezuinigen, maar de Franse minister van financien, Christine Lagarde, houdt daarbij vol dat het mogelijk is om tegelijkertijd te bezuinigen en te stimuleren. Critici hebben het in dit verband al over de beroemde sigaar uit eigen doos.

Krugman denkt de overheden niet zo bang moeten zijn voor tijdelijk oplopende begrotingstekorten. "I'm not aware of any example of a country that ot into fiscal difficulty because it began a stimulus program and couldn't take a way the stimulus program." If you're serious about fiscal responsibility, you should not be saying,'let's skimp on aid to the economy in the middle of a financial crisis.'"

Volgens de econoom is het beste dat de overheid kan doen het aannemen van meer werkzoekenden. Dit was ook de kerngedachte van Roosevelt's New Deal, het programma dat tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig werd gebruikt om uit de crisis te komen. De econoom Keynes -waarvan Krugman een volger is- raadde toen al aan dat de overheid mensen moest aannemen, zodat die vervolgens weer meer zouden kunnen uitgeven.

"The most effective things you can do, in terms of actual bang for the buck, is actually having the federal government go out and hire people." aldus Krugman. "We are deep in the hole here, and you need to be unconventional to get out of it." 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl