ma29dec2014

Forex 2015 - Vooruitblik

Forex 2015 - Vooruitblik

2014 was op de forex het jaar van de dollar, en het ziet er naar uit dat die koers in 2015 wordt voortgezet op de valutamarkt. Dit heeft alles te maken met het sterke herstel van de Amerikaanse economie en het door de Federal Reserve ingezette normalisatie proces van het monetaire beleid, terwijl de grote andere economische blokken - Eurozone, China, Japan - juist (blijven) haperen.

Zo kampte de Eurozone in 2014 met een gevaarlijk lage inflatie, hoge werkeloosheid en banken die nog altijd zeer terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten aan bedrijven. Om de inflatie en de economie te stimuleren nam de Europese Centrale Bank o.a. het historische besluit om de deposito rente te verlagen tot -0,25 procent, zodat banken dus moeten betalen om geld bij de ECB te stallen, maar de meeste economen verwachten dat de ECB begin 2015 nieuwe maatregelen zal aankondigen om de inflatie op te krikken.

zelf op de forex handelen

De koers van de EUR/USD, die gedurende de eerste helft van 2014 niet veel actie liet zien, vertoont sinds mei een duidelijk dalende trend. Van een hoogtepunt van rond de $1,3950 - een niveau waarover ECB President Mario Draghi destijds liet doorschemeren dat hij dit te hoog vond - is de gemeenschapelijke valuta in december gedaald tot het laagste punt sinds augustus 2012, op $1,2165.

Met een toenemende divergentie tussen het monetaire beleid van de Federal Reserve en dat van de ECB, is er een gerede kans dat de koers van de EUR/USD in 2015 verder zal dalen, met als belangrijke, konkrete aanjagers mogelijk het daadwerkelijke besluit van de ECB om over te gaan tot het opkopen van staatsobligaties - een praktijk die ook bekend staat als quantitative easing - en het daadwerkelijke besluit van de Federal Reserve om de rente voor het eerst sinds 2006 weer te verhogen.

Federal Reserve

De timing van die eerste renteverhoging door de Federal Reserve speelde in heel 2014 een rol op de forex, nadat Fed Voorzitter Janet Yellen tijdens haar eerste persconferentie aangaf dat wanneer 'QE3' - het derde quantitative easing programma van de Fed - zou zijn afgebouwd, enige tijd daarna de rente verhoogd zou kunnen worden. Aangezien de (ook uitgekomen) verwachting was dat QE3 in de herst van 2014 zou zijn afgebouwd, richtte de speculatie voor de eerste renteverhoging zich al gauw op 'ergens' in 2015. 

De afgelopen maanden leken de meeste forex analisten en marktspelers zich hierbij te richten op de tweede helft van 2015, totdat de Federal Reserve bij de laatste beleidsvervklaring van 2014 de zinsnede "considerable time" voor het eerst sinds maanden wegliet waar het ging om de vraag hoe lang de rente nog onveranderd laag zou blijven. Yellen merkte daarbij bovendien op dat de rente nog zeker 'enkele Fed vergaderingen' laag zou blijven. Mogelijk beoogde Yellen hiermee juist een beetje de vaart uit de rentespeculatie te halen, maar het tegenovergestelde was het geval.

Een groeiend aantal marktspelers lijkt nu te denken dat de renteverhoging mogelijk al in april, mei 2015 zal plaatsvinden. Deze onzekerheid zal het effect van de eerste renteverhoging - danwel het langer dan verwachte uitblijven ervan - vergroten op de forex.

De dollar index - een gewogen gemiddelde van de dollar tegen de belangrijkste andere valuta - is sinds juli 2014 gestegen van rond de 80,00 tot boven de 90,00, een stijging van meer dan 12,5 procent dus. Daarmee bevindt de index zich op de hoogste koers sinds 2008, en het einde van de dollar rally lijkt zoals gezegd vooralsnog niet in zicht.

Yen

Een van de grootste verliezers op de forex in 2014 was de yen. De Japanse valuta heeft dit jaar veel terrein verloren tegenover de dollar door de combinatie van een zwakke economie en een regering en centrale bank die op allerlei mogelijke manieren proberen om de economie te stimuleren en de yen te verzwakken.

De koers van valutapaar USD/JPY noteerde aan het begin van 2014 nog rond de 105,00, maar in de loop van het jaar steeg het paar tot boven de 121, de hoogste koers sinds 2008. Sinds 2011 is de koers van de yen al met zo'n 36 procent gedaald tegenover de dollar, en het einde is volgens veel analisten nog niet in zicht.

Philip Moffitt, hoofd Asia-Pacific fixed-income bij Goldman Sachs Asset Management in Sydney: "It's possible the yen could weaken another 20 percent over the next two years, amid pressure from Abenomics, low interest rates and pension fund outflows. Everyone wants a weaker currency."

Hoewel de dollar/yen waarschijnlijk perioden van correcties zal kennen, lijken veel analisten het eens te zijn met Moffitt dat de koers van de yen in 2015 verder zal verzwakken. De gemiddelde schatting onder door Bloomberg bevraagde economen komt daarbij uit op een koers van 125 eind 2015, maar er worden ook grotere koersverschuivingen voorspeld.

Olieprijs

Ondertussen zal ook de olieprijs mogelijk een interessante rol blijven spelen op de forex in 2015, o.a. via de valuta van olie exporterende landen zoals Rusland en Canada.

De Russische roebel, die begin 2014 nog rond de 32 noteerde tegenover te greenback, daalde in december tot meer dan 78 roebel per dollar. De roebel verzwakte eerder dit jaar al door de Krim crisis en de daaropvolgende Westerse sancties, maar het effect van de dalende olieprijzen is in de tweede helft van dit jaar veel groter gebleken. Ongeveer 25 procent van het Russisch BBP wordt bepaald door de olie- en gasindustrie, en het is duidelijk dat de huidige, lage olieprijs voor veel problemen zorgt in Rusland. De druk op de roebel zal - ook vanwege de snel verslechterende economische situatie in het land - in 2015 waarschijnlijk verder toenemen.

Ook de Canadese dollar heeft last van de dalende olieprijzen, maar bewegingen in de 'loonie' zijn lang zo extreem niet als die in de roebel, al lijkt de verwachting voor een verder verzwakkende valuta in 2015 ook hier gerechtvaardigd.

Al met al lijkt 2015 dus een interessant, woelig, volatiel, en in veel gevallen uiteindelijk trendversterkend jaar te worden voor de forex. Wat meer kan een valuta handelaar zich wensen? :-) 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl