forex jaaroverzicht 2011

2011 was een roerig jaar voor de forex. Voor vrijwel alle belangrijke belangrijke valuta vonden grote gebeurtenissen plaats - sommigen veroorzaakt door de natuur, anderen door regeringen en centrale banken - die voor enorme volatiliteit zorgden rond de belangrijkste valuta paren.

Zo was er de Tsunami in Japan en daaropvolgende ramp met de Fukushima kernreactoren, in maart. De Japanse yen steeg in rap tempo - deels door speculatie, deels doordat Japanse bedrijven hun overzeese tegoeden terug brachten naar Japan - waardoor de G7 uiteindelijk besloot om gezamenlijk een forex interventie uit te voren, om zo de appreciatie van de yen een halt toe te roepen. 

zelf op de forex handelen

Japan heeft daarna nog een aantal malen zelf een forex interventie uitgevoerd, maar bewijs van de kracht van de forex blijkt wel uit het feit dat de USD/JPY toch is blijven dalen op de forex. Economen stellen dat er sprake is van een fundamentele beweging, waarbij de yen waarschijnlijk zal blijven versterken ten opzichte van de dollar. 

Zwitserse franc

Zwitserland had dit jaar eenzelfde probleem. De Zwitserse franc bleef maar stijgen op de forex ten opzichte van de geplaagde euro. Maar daar maakte de Zwitserse Centrale Bank (SNB) in september een einde aan, door aan te kondigen dat ze een plafond zou instellen voor de eigen valuta, een minimum koers van 1,20 voor de EUR/CHF. 

De SNB liet weten dat ze met alle mogelijke middelen dit plafond zou verdedigen en voegde de daad bij het woord. En wat de Japanners maar niet lukte, lukt de SNB (vooralsnog) wel: de druk van de forex weerstaan en de EUR/CHF boven de 1,20 houden. 

Euro

Op eenzame hoogte wat betreft volatiliteit staat dit jaar natuurlijk de euro. Het kijken van het journaal leverde dit jaar vanzelf een basiscursus financiele markten op, zoveel werd er uitgelegd over bailouts, staatsobligaties, bank reserves en stresstests.

Duitse Kanselier Angela Merkel's "Der euro ist in gefahr." zal nog vaak langskomen in overzichten over de geschiedenis van de euro, of hij nu overleeft of niet. De Europese kredietcrisis heeft het hele jaar het forex toneel beheerst. Verschillende speciale, historische, deze-keer-gaat-het-echt-gebeuren EU toppen werden georganiseerd om de crisis op te lossen - de laatste op 9 december - maar steeds bleek de realiteit van de schuldencrisis veel groter dan de papieren macht van de Europese leiders.

De financiele markten accepteren niet langer dat er allerlei oplossingen worden beloofd, of zelfs maar dat er simpelweg geld tegen het probleem wordt aangegooid, maar eisen fundamentele economische hervormingen en harde bezuinigingen in de zwakkere euro landen, zoals Portugal, Ierland, Italie, Griekenland en Spanje (de zogenaamde PIIGS). 

Het jaar begon slecht voor de euro, met een EUR/USD die in januari 2011 onder de 1,30 dook. Maar herstel zette daarna snel in. De economie trok aan in de euro zone en de bailouts van Griekenland, Portugal en Ierland leken de boel op hun plek te houden. All quiet on the Western front. In het voorjaar steeg de EUR/USD zelfs door tot vlakbij de $1,50. 

In de augustus kwamen er echter andermaal alarmerende geluiden uit Griekenland, dat een tweede bailout nodig had. Verschillende europese landen protesteerden tegen een nieuwe lening aan Griekenland, bovenop de al bestaande, niet in de laatste plaats omdat de Grieken zich nog altijd niet aan hun beloften hielden en niet voldeden aan de voorwaarden voor het ontvangen van zelfs maar de opeenvolgende tranches van de eerste bailout. 

Er werden nieuwe voorwaarden opgesteld door de euro landen, voor een nieuwe lening aan Griekeland, maar deze keer wilde premier Papandreou niet als zondebok dienen en stelde voor om een referendum te houden over de nieuwe bezuinigingen. 

Daardoor ontplofte de boel, zowel in Griekenland als daarbuiten. Merkel en Sarkozy gaven aan dat zo'n referendum dan zou gaan over Griekenland in de euro of uit de euro, waarmee voor het eerst openlijk rekening werd gehouden met het vertrek van Griekenland uit de eurozone. Een Franse minister liet zelfs snerend weten dat de eurozone ook wel zonder Griekenland zou kunnen. 

Maar het referendum kwam er niet en Papandreou stapte op. De koers van de euro was ten opzichte van alle andere currencies inmiddels hard gedaald op de forex en stond ten opzichte van de dollar weer dicht bij het dieptepunt van januari. Daarmee was de koers van de EUR/USD zo'n 20% gedaald in een paar maanden tijd. 

Het referundum jaagde de schrik op de financiele markten echter goed aan, omdat de kans op het vertrek van een lidstaat uit de eurozone ineens een stuk dichterbij leek. Met die doos van Pandora (een stuk verder) geopend, begonnen ook de rentes op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties op te lopen. 

De Italiaanse premier Berlusconi beloofde om economische hervormingen en bezuinigingen door te voeren, maar zo gauw duidelijk werd dat de ECB de obligatie markt op ging om Italiaanse staatsobligaties op te kopen om zo de oplopende rente onder controle te houden, was het gedaan met Silvio's inspanningen. 

Door de snel verslechterende situatie in zijn land kon Berlusconi zijn positie echter niet meer handhaven en zo lukte de euro wat verschillende sex- fraude en corruptieschandalen in Italie de afgelopen jaren niet was gelukt: Berlusconi tot aftreden dwingen. In zijn plaats kwam Mario Monti, geen politicus maar een technocraat.

Ook de Griekse premier Papandreou ruimde het veld, voor eenzelfde soort technocraat, en ook in Spanje vond een machtswisseling plaats.

De historische EU top van 9 december maakte duidelijk dat de Europese leiders min het Verenigd Koninkrijk weten wat er moet gebeuren om de eenheid binnen Europa te behouden: meer unie, niet minder. Dat betekent een soepeler besluitvormingsproces en meer fiscale uniformiteit. 

Economen zijn het erover eens dat de EU daarmee op de goede weg zit, maar wijzen er tegelijkertijd op dat daarmee de Europese kredietcrisis niet opgelost is. De rentes op de staatsobligaties van alle eurolanden - inclusief Duitsland - zijn in december opgelopen, en voor volgend jaar moeten de euro landen voor zo'n 1.400 miljard euro aan schulden herfinancieren op de kapitaalmarkt. 

Ondertussen hebben de belangrijkste krediet beoordelaars, Moody's, Fitch en Standard & Poor's, aangegeven mogelijk alle euro landen volgend jaar af te waarderen en een lagere credit rating te geven - inclusief Nederland en Duitsland. Als dat gebeurt, zal de rente voor de euro landen alleen maar verder oplopen. 

De Europese Centrale Bank zou volgens veel economen moeten inspringen met een geldverruimingsbeleid zoals ook de Federal Reserve en de Bank of England dat dit jaar hebben gevoerd, maar daar voelt de nieuwe ECB President Mario Monti niets voor - net zomin als zijn voorganger. 

De koers van de EUR/USD is temidden van alle roerigheid opnieuw gedaald tot het dieptepunt van afgelopen januari. De $1,2980 - een belangrijke support volgens veel analisten - werd nog niet duurzaam gebroken (slechts heel kort) maar de meeste forex analisten zien de koers van de euro in het nieuwe jaar dalen tot $1,25 of lager.

Gaat de euro het volgende jaar overleven? Zal de yen blijven stijgen? Komt de dollar in de problemen bij een nieuw gevecht over het kredietplafond? Kunnen de Zwitsers het plafond op de EUR/CHF in stand houden? Dat zijn vragen die pas echt beantwoord kunnen worden bij het forex jaaroverzicht van 2012.

Voor nu wenst forexinfo je in ieder geval fijne feestdagen!

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl