griekse vlag

De toenemende onzekerheid die wordt veroorzaakt door de Griekse crisis beinvloed verschillende van de belangrijkste valuta paren op de forex. De spanningen rond Griekenland zorgen niet alleen voor een dalende euro maar ook voor een vlucht uit meer speculatieve valuta, zoals de Australische Dollar en de Nieuw-Zeelandse dollar.

Valuta die traditioneel bekend staan als veilige havens, zoals de Amerikaanse dollar en de Japanse yen, zijn de afgelopen dagen juist gestegen op de forex, met het oplopen van de conflicten rond de Griekse crisis. 

zelf op de forex handelen

De aankomende dagen zal de onzekerheid waarschijnlijk nog verder stijgen, omdat er verschillende crisis vergaderingen op het programma staan - en er ongetwijfeld ook verschillende ongeplande crisis vergaderingen zullen plaatsvinden.

Wie staat tegenover wie in de Griekse crisis

Ten eerste is er onenigheid tussen de Europese leiders onderling over de voorwaarden waaronder Griekenland een nieuwe lening moet krijgen. Een aantal sterke euro landen, met name Duitsland en Nederland, stellen dat er alleen sprake kan zijn van een nieuwe lening wanneer houders van Griekse staatsobligaties meedelen in de pijn, bijvoorbeeld door de lengte van de leningen te laten 'doorrollen' - oftewel nieuwe, vergelijkbare Griekse staatsobligaties aan te schaffen met een nieuwe looptijd. 

Duitsland staat hiermee lijnrecht tegenover de Franse minister van financien - tevens kandidaat voor de functie van directeur van het IMF - Christine Lagarde. Zij heeft aangegeven dat iedere vorm van onvrijwillige 'reprofiling' onbespreekbaar is. 

Het woord 'vrijwillig' is een sleutelwoord in de discussie, omdat de Fransen geen problemen zouden hebben met een vrijwillige deelname van de Griekse staatsobligatie houders. Deze vrijwillige optie zou dan geschoeid worden op het zogenaamde 'Vienna Initiative', een situatie in 2009 waarbij verschillende Europese banken er mee instemden om vrijwillig hun leningen aan Oost-Europa te verlengen. 

Economen stellen echter dat er bij het Vienna Initiative sprake was van een heel andere situatie, omdat het ging om landen die voor de economische crisis een gezonde economische groei vertoonden en waarvoor de fundamentele economische vooruitzichten redelijk rooskleurig zijn. Dat geldt niet voor Griekenland. 

Vandaag, 17 juni, zal de Franse President Nicolas Sarkozy met Duitse kanselier Angela Merkel overleggen over de Griekse impassen, in Berlijn

Dan is er ook onenigheid tussen de EU en de Europese Centrale Bank. Ook de ECB is fel gekant tegen een of andere vorm van onvrijwillige medewerking van de Griekse staatsobligatie houders (waaronder de bank zelf, die voor zo'n $200 miljard aan Griekse schuld heeft opgekocht) als voorwaarde voor een nieuwe Griekse bailout. 

De President van de ECB, Jean-Claude Trichet, en verschillende ECB bestuursleden - waaronder Nout Wellink - hebben de afgelopen weken aangegeven niet goed te zien hoe er sprake kan zijn van duidelijk vrijwillige medewerking van de banken en institutionele beleggers. Het is goed mogelijk dat kredietbeoordelaars zoals S&P's en Moody's bij iedere hint van onvrijwilligheid de credit rating van zwakke euro landen zoals Portugal, Ierland, Spanje en Italie, verder zal verlagen, wat het risico op verspreiding van de schuldencrisis snel zal vergroten. 

Nout Wellink zei onlangs dat alleen daarom al het EU noodfonds verdubbelt zou moeten worden naar 1.500 miljard euro. 

Dan is er nog de Griekse regering. De Griekse bevolking laat in toenemende mate zien dat het wil dat de bezuinigingen en privatiseringen stoppen. De regering, onder leiding van de socialist George Papandreou, kan echter geen kant op, omdat die bezuinigingen en privatiseringen nodig zijn om een nieuwe lening te krijgen van de EU. Zonder die lening kan Griekenland de eigen pensioenen niet eens meer betalen. 

De afgelopen dagen heeft Papandreou een poging gedaan om een regering van nationale eenheid te vormen met de conservatieve oppositie partij, maar die hapt niet en stelt dat de noodzakelijke bezuinigingen en privatiseringen het land kapot zouden maken. 

De EU wil dat niet alleen de Griekse regeringspartijen maar alle Griekse politieke partijen zich achter de bezuinigingen scharen, omdat het wil voorkomen dat er nieuwe onderhandelingen moeten worden gevoerd in geval het Griekse kabinet valt.

Aankomende zondag 19 juni komen de Europese ministers van financien opnieuw bij elkaar om te kijken of er alsnog overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden waaronder een nieuwe Griekse lening verstrekt kan worden. 

Op 23-24 juni is er dan vervolgens een top in Brussel waar een akkoord op tafel moet komen. Sommige forex analisten denken zo'n overeenkomst er zal komen, en dat de EUR/USD op de forex op de korte termijn naar $1,45 zal stijgen, maar voor de langere termijn zijn veel valuta handelaren pessimistischer over de euro. 

Thomas Harr, hoofd forex strategie bij Standard Chartered Plc: "Our base view is that there will be some kind of agreement. Longer-term the bias is clearly lower because it would only be a relief rally and it doesn't change the fact that eventually Greece will have to default and there is still a lot of contagion risk to the likes of Portugal and Ireland." 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2019, All Rights Reserved

Forexinfo.nl