double dip recessie

Het zijn al lang niet meer alleen de Forex en fixed income (obligatie markt) die de gevolgen merken van de zorgelijke ontwikkelingen rondom Griekenland, financiele markten in de hele wereld zijn in toenemende mate gefocussed op nog maar één ding: Europa. Want als de problemen daar verder toenemen kan de hele wereld in een diepe 'double dip' recessie terecht komen; een nieuwe financiele crisis dus, met een nieuwe recessie.

Toen de grote Griekse schuldenlast zich eind 2009 openbaarde, leek het aanvankelijk te gaan om een zeer locaal probleem. De Griekse regering had jarenlang de werkelijke hoogte van het begrotingstekort onder het tapijt geschoven en Eurostat -het reken instituut van de EU- een mooi plaatje voorgespiegeld. (hetzelfde mooie plaatje dat Griekenland ook had voorgespiegeld om in 2002 met de Euro mee te kunnen doen, waarvoor een maximaal begrotingstekort van 3% toegestaan was). De rente op Griekse staatsobligaties liep wat op, maar Griekenland hoorde bij de Euro, dus wat kon er gebeuren?

zelf op de forex handelen

Al gauw begon de spread -in dit geval het verschil tussen Griekse staatsobligaties en Duitse staatsobligaties- echter zo hard op te lopen, dat een of ander hulp scenario nodig was, voor het (nog steeds ondenkbare) geval dat de rente zou blijven stijgen. Maar met het bespreken van een mogelijke Griekse bailout begonnen de problemen pas echt. Al snel werd duidelijk dat de Euro landen, net als de EU zelf, hopeloos verdeeld waren, begraven in regeltjes en de blik stevig gevestigd op het eigen nationale belang. Eerst kon er geen sprake zijn van een Griekse bailout, toen kon er wel sprake van zijn maar moest Griekenland stevig bloeden, het IMF moest zich er niet mee bemoeien, het IMF moest zich er wel mee bemoeien, het bedrag voor de Griekse bailout moest niet te hoog zijn (en werd gezet op 45 miljard euro), het bedrag moest toch een stuk hoger zijn (en werd uiteindelijk gezet op 110 miljard euro).

Inmiddels was de realiteit van alle dag al met de Griekse crisis aan de haal gegaan. Investeerders en institutionele beleggers zagen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat een Euro land niet failliet kon gaan, dat het geen zekerheid was dat andere euro lidstaten elkaar zouden helpen in geval van nood, en dat het zelfs niet ondenkbaar was dat de euro unie zou opbreken.

Daarmee bleek voor het eerst dat ook 'souvereign debt' (nationale schulden) van Westerse landen een doos van Pandora had en dat die zojuist was geopend. Investeerders realiseerden zich dat het niet ondenkbaar is dat een Westers land failliet gaat, waarbij een deel of geen van de schulden van dat land nog zouden worden terug betaald. 

Hoe kan een rijk, Westers land dan failliet gaan? Precies zoals ook grote banken failliet kunnen gaan: door het verdwijnen van vertrouwen. Verschillende Europese landen hebben een begrotingstekort van boven de 10% (Griekenland, Italie, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk) net als de VS. Wanneer investeerders en institutionele beleggers niet langer zouden willen lenen aan deze landen, dan kunnen ze hun schulden ook nauwelijks terug betalen. Er is immers al een tekort, en het verminderen van overheidsuitgaven met 10% is al geen sinecure als het zou moeten over een periode van een paar jaar (waar de Grieken al over kunnen getuigen) en om het in nog kortere tijd te doen is vrijwel onmogelijk.

De vraag of de Griekse crisis zich gaat verspreiden is daarom eigenlijk al achterhaald. Het is al gebeurd. Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, ze hebben al aangegeven hard te gaan snijden in het overheidsbudget. Salarissen van ambtenaren gaan naar beneden of worden bevroren, BTW gaat omhoog, accijnzen omhoog etc. De nationale schuldenlasten moeten in rap tempo vermindert worden omdat kopers van staatsobligaties (de nationale geldschieters) dit eisen, bang voor een nieuw Griekenland.

Is het probleem dan niet voorbij nu verschillende landen extra bezuinigingen aankondigen en de EU, euro landen en IMF een pakket van $1 miljard aan leengaranties hebben uitgezet? Nee. Wat het euro bailout pakket heeft gedaan is een direct uitslaande brand blussen in een stad van houten huizen in een kurkdroog gebied. Maar nu dat vuur uit is beginnen de mensen uit die stad zich afvragen of het wel slim is dat ze hun huizen met hout bouwen.

zelf op de forex handelen

De Griekse crisis heeft laten zien dat de euro landen niet besluitvaardig zijn, geen duidelijke regels hebben, geen onafhankelijk instituut dat de leiding kan nemen in dit soort situaties (de ECB heeft die rol ook niet op zich willen nemen) en ver uiteenlopend fiscaal en economisch beleid hebben. Dat kan goed gaan zo lang het economisch allemaal prima gaat, zoals de eerste jaren van het nieuwe millenium. Maar dat kan dramatisch fout gaan zo gauw er wat druk op de ketel komt.

De euro landen moeten hun spelregels dus fundamenteel veranderen. Voormalig Amerikaans minister van financieen, John Snow: "For the euro to be able to survive long term, fiscal consolidation of some kind - tax policy consolidation, fiscal policy consolidation- is probably necessary." (...) "But that's not enough, you really need one labor market, one capital market. Europe is going to face hard choices in the future to make this thing work."

Ook Paul Volcker, voormalig President van de Federal Reserve (FED) onderstreept het belang van fundamentele verandering voor de euro: "Will economic and financial distress finally be resolved by looking toward more integration in a closely integrated Europe, politically as well as economically? I do have my hopes, as a believer in the Euro."

Dit is waarom er gevreesd wordt voor een nieuwe financiele crisis. Want als Europe een 'double dip' recessie zou krijgen is de kans op een mondiale double dip recessie ook groot. 20% van China's export gaat naar de EU, en ook landen als de VS, Japan en Brazilie hebben de export naar Europa nodig om het herstel van hun economie door te zetten. Daar komt bij dat een al te verzwakt Europa en een al te zwakke euro (laat staan een opgebroken euro) veel investeerders zal doen vluchten in de dollar. Een te sterke dollar bemoeilijkt de export voor de Amerikanen.

Daarmee lijkt het er steeds meer op dat groei van de wereld economie af hangt van het vermogen van de Euro landen om te komen tot meer eenheid van beleid op politiek en economisch niveau. Op het afstaan van soevereiniteit op verschillende terreinen, om de euro en de europese economieen te beschermen. Of dat lukt is de vraag, maar voorlopig zal de euro in ieder geval zeer waarschijnlijk onder druk blijven. 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2020, All Rights Reserved

Forexinfo.nl