technischeanalyse1

Technische analyse is het bestuderen van prijsvorming in het verleden om op basis daarvan een uitspraak te doen over de toekomst. Menig forex strategie is gebaseerd op het verkrijgen van forex informatie met behulp van technische analyse. Sommige traders kijken niet eens meer naar forex grafieken, alleen nog naar technische indicatoren zoals Moving Averages of de Relative Strength Index (RSI). Meer informatie over technische indicatoren vind je op de forex strategie pagina.

 

De Bulls & de Bears

Currency trading draait om het voorspellen van de markt. Geen enkele trader heeft het altijd bij het rechte eind, maar de succesvolle trader weet zijn verliezende trades binnen de perken te houden en zijn winnende trades te maximaliseren. Dit is de kern van succesvol trading op de forex markt.

Om de kans op een juiste voorspelling zo groot mogelijk te maken heeft de trader de beschikking over twee analytische instrumenten: de fundamentele en de technische analyse, respectievelijk analyse van het nieuws en analyse van prijsgedrag in het verleden. Beide instrumenten worden echter geregeerd door dezelfde allesbepalende factor: de mens.

Want de prijzen op de currency markt komen tot stand door menselijk gedrag. Door de uitkomst van de strijd tussen de ene groep (die inzet op daling) en de andere groep (die inzet op stijging). Of:


Totale inzet Groep A > totale inzet Groep B = prijs gaat richting verwachting groep A.


In currency trading worden deze twee groepen vaak Bulls en Bears genoemd.

 

zelf op de forex handelen

Bulls: Traders die inzetten op stijging van de base currency ten opzichte van de quote currency. Dus bij het currency pair EUR/USD bijvoorbeeld, nemen ze een long positie in (euro's kopen/dollars verkopen).

Bears: Traders die inzetten op de daling van de base currency ten opzichte van de quote currency. In bovenstaand voorbeeld nemen ze dus een short positie in (euro's verkopen/ dollars aankopen).

Het is de eeuwige strijd tussen de bulls en de bears die de prijsveranderingen bepaald. Prijzen komen niet tot stand door nieuwsberichten, overheidsbeslissingen of bewegingen van grafieken, ze komen tot stand door de reacties erop van de participanten op de forex markt. Dit inzicht is de helft van de oorlog.

De oorzaak van prijsgedragingen op de forex markt

Prijsgedrag is niet volkomen logisch, maar ook niet volkomen onlogisch. Als prijzen zich volkomen logisch zouden ontwikkelen zou iedereen het altijd eens zijn -logica laat immers geen plaats voor verschillende uitkomsten. Maar als prijsgedrag volkomen onlogisch was, dan zou er op de prijsontwikkeling van currency's geen pijl te trekken zijn. En dat is zeker niet het geval. omdat mensen -in ieder geval voor een deel- rationele wezens zijn, die rationele afwegingen maken.

Een groot deel van de prijsveranderingen komt tot stand door:

1)Reacties op basis van economische realiteit (multinationals & overheden)

2)Verwachtingen op basis van fundamentals (traders)

3)Verwachtingen op basis van technical indicators (traders)

4)Parabolic scaling (dealers)

Reacties op basis van economische realiteit (multinationals & overheden)

Multinationals hedgen hun economisch risico vanwege activiteiten in het buitenland. hedging betekent het innemen van twee tegengestelde posities, om het risico te verminderen). Zij handelen echter niet op mogelijke koersveranderingen maar op de daadwerkelijke situatie op de markt, in vergelijking met hun eigen economische activiteiten.

Overheden nemen soms posities in op de forex markt om te proberen de koers een bepaalde kant op de sturen. Dit gebeurt minder dan vroeger (de markt is eigenlijk te groot geworden) maar het komt nog steeds voor. Zo maakt de Zuid-Koreaans regering in 2008 bekend voor 5 miljard aan dollars te verkopen om de koers van de Won op te schroeven.

Verwachtingen op basis van fundamentals (traders)

Nieuws dat invloed heeft op het GDP, de rente stand, de handelsbalans of de politieke situatie van een land, heeft ook invloed op de forex markt. Traders proberen te voorspellen wat de verwachtingen op basis van het nieuws zijn, zodat ze er op in kunnen spelen en een gunstige positie innemen.

Verwachtingen op basis van technical indicators (traders)

Technische instrumenten om de markt 'te lezen' zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit komt ook omdat deze instrumenten steeds eenvoudiger te verkrijgen en gebruiken zijn voor de miljoenen nieuwe amateur traders die er zijn bijgekomen door de opkomst van het internet. Deze indicatoren zijn de focus van de aankomende artikelen.

Parabolic scaling (dealers)

Dit klinkt ingewikkelder dan het is, maar vertalen is lastig. Verderop wordt het uitgebreider behandeld, maar waar het in het kort op neerkomt is dat de dealers zich in een sterk bewegende markt per definitie aan de verkeerde kant van de streep bevinden. Als iedereen bijvoorbeeld Euro's wil kopen en dollars wil verkopen, moeten zij Euro's verkopen en dollars kopen. Anders kunnen er immers geen transacties worden afgesloten.

Het risico hiervan verkleinen ze door grotere posities in te nemen naarmate de koers zich verder ontwikkelt in een bepaalde richting. Deze 'Double up' strategie wordt parabolic scaling genoemd. Het effect is dat ze sneller break-even spelen wanneer de koers zich weer in de andere richting beweegt. Het gevolg hiervan, en dat is waarom we het hier noemen, is dat zich natuurlijke resistence & support levels vormen op de punten waarop de dealers break even uit kunnen stappen.

Parabolic scaling is o.a. een belangrijke reden voor de kracht van de door veel forex traders gebruikte Fibonacci lines.

Prijsgedrag in kaart brengen en beoordelen: Technical Analysis

Technische analisten kijken naar prijsgedrag in het verleden en proberen op basis daarvan uitspraken te doen over de toekomst. Want ook al zitten er ondoorgrondelijke bewegingen in iedere prijs ontwikkeling, veel prijsgedrag blijkt toch juist terugkerend te zijn; maw, er zitten patronen in.

Sommige van deze patronen zijn al te zien door simpelweg dagprijzen op een xy-as te plotten. Noteer bijvoorbeeld voor iedere handelsdag de 'sluitkoers' (die is er door de week niet echt, omdat de handel in currency 24 per dag door loopt ) in Nederland (16.00 's middags) voor de EUR/USD en kijk hoe de koers zich in een paar maanden ontwikkelt.


Zie bijvoorbeeld de koersontwikkeling van de EUR/USD vanaf 2006  tot Juni 2008.


Er is duidelijk een opgaande trend te zien. Trendbreuken op langere termijn komen niet zo heel veel voor, dus simpel geredeneerd is het voor een lange termijn trader veiliger om een long position EUR/USD in te nemen (dus Euro's kopen, Dollars verkopen) oftewel, de trend volgen. Dit is overigens wel (flink) versimplificeert geredeneerd, maar het laat zien dat het bekijken van koersontwikkelingen waardevolle informatie kan geven voor het innemen van winstgevende posities. 

Technisch analisten kijken op veel verschillende manieren naar de ontwikkeling van de prijs. Ruwweg zijn er echter 3 manieren te onderscheiden:

1) De ontwikkeling van de prijs over tijd (dus 'simpel' in kaart brengen van prijzen)

2) De ontwikkeling van de onwikkeling van de prijs. Veel van de beste/meestgebruikte technische indicatoren zijn zgn 'derivatieve' indicatoren: Ze kijken naar de ontwikkeling van de ontwikkeling. Een belangrijke reden voor hun populariteit is dat ze 'nep ontwikkelingen' er makkelijk tussenuit halen en dus een zuiverder beeld geven van de marktsituatie. Er zijn overigens ook indicatoren die kijken naar de ontwikkeling van de ontwikkeling van de prijsontwikkeling. :) (derivatieven van derivatieven dus); doet me denken aan poker, waar je moet leren te denken wat je tegenstander denkt dat jij denkt dat hij denkt over jouw hand.

3)Verschillende tijdseenheden. Hoe de koers zich in het afgelopen uur heeft ontwikkeld kan een heel ander beeld geven dan hoe het over de afgelopen 24 uur of 30 dagen was. Analisten kijken naar verschillende tijdseenheden, die ook weer verschillen van de termijn waarop ze traden (intraday, day, kort, etc)

Een oordeel over de markt gestaafd door fundamental indicators en technical indicators heeft een veel grotere kans op succes -en dus op winst. De spelers op de  (forex) markt zijn zich de afgelopen jaren steeds meer gaan orienteren op technische indicatoren, wat betekent dat een deel van de prijsontwikkeling ook een self fullfilling  prophecy wordt -iedereen reageert op een bepaalde manier op een ontwikkeling omdat iedereen de voorspelling van dezelfde indicators gebruikt. Alleen daarom al is het van groot belang om te weten hoe technical analysis tot stand komt en wat voor indicatoren er zoal gebruikt worden.

 

 

  

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2024, All Rights Reserved

Forexinfo.nl

Handelen in forex en Contracts for Difference (CFD’s) is zeer speculatief en behelst een aanzienlijk risico op verlies. Dit soort handelen past niet bij alle investeerders, dus u moet er doordrongen van zijn dat u de risico’s volledig begrijpt voordat u begint met handelen. De inhoud op deze website kan veranderen en wordt enkel verstrekt met het oog op het assisteren van bezoekers bij het vinden van informatie over forex en andere financiele instrumenten en produkten. Forexinfo heeft redelijke inspanning verricht om ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat is maar garandeert deze accuraatheid niet en accepteert ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden zou kunnen worden door gebruik en/of navolging van deze informatie. Alle informatie op deze website moet daarom worden gezien als 'te gebruiken op eigen risico' informatie.